เข้าสู่ระบบ

::: เข้าสู่ระบบ :::คำแนะนำ
1.ชื่อผู้ใชให้นักเเรียนกรอก E-mail ของโรงเรียนกำหนดให้
2.รหัสผ่านให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวของนักเรียนเพื่อยืนยันเข้าใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดไว้โดยสิทธิ์ที่เข้าใช้เป็นของ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ติดปัญหาการเข้าใช้งานนักเรียนสามารถแจ้งติดต่อได้ที่ครูงานคอมพิวเตอร์
1.ครูนิติ ศุภรานันท์
2.ครูสุวิจักขณ์ บึงประเสริฐสุข
3.ครูเอกรินทร์ ปิ่นเกต
คู่มือการใช้งาน Google Classroom
เข้าเว็บไซต์โรงเรียน || เข้าห้องเรียน Google Classroom